Arxiu

Arxiu

Màxim contingut en el mínim espai, rapidesa i precisió en la gestió gràcies a EUN Logic® R.R.©.

52.000 metres lineals 25.000 metres lineals 40.000 metres lineals 40.000 metres lineals 30.000 metres lineals 24.000 metres lineals 36.000 metres lineals

+2.500.000

m2 d'estalvi d'espai

+40.000.000

metres lineals

EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN
EUN

“Als edificis de jutjats necessitem molta superfície per a l'arxiu de paper, atès que l'activitat judicial generar moltíssims expedients. Gràcies a la utilització d'arxius compactes obtenim una major capacitat d'emmagatzematge en un espai reduït. [...] Els productes d'EUN permeten una adaptabilitat a l'espai que possibilita un aprofitament màxim de la superfície.”

Maria Elina Marco Pérez

Coordinadora, Ministeri de Justícia

“Un material sensible com el filmogràfic requeria solucions específiques. La seva situació a sales aclimatades necessitava un disseny exclusiu (...) per millorar la circulació de l'aire i facilitar la ventilació de les pel·lícules. El programari EUN Logic proporciona estadístiques i informes personalitzats i, a més, se sincronitza automàticament amb el sistema que fan servir per catalogar els continguts.”

Filmoteca Basca

EUN Logic® R.R.© per a Arxiu

El programari creat per EUN s'integra amb el programari propi del retailer permetent-li aconseguir un control total sobre l’estoc i les ubicacions.

  • Préstecs i devolucions. 
    Gestió dels préstecs i devolucions de documents amb funcions com: gestió de permisos, notificacions de caducitat, reserva de la ubicació d'origen durant tot el període de préstec fins a la seva devolució, etc.

  • Localització. 
    Informació exacta i en temps real de la ubicació dels documents. Permet identificar des d'aquell que està en préstec fins a la ubicació exacta (topogràfica) d'un document dins del nostre edifici.

  • Traçabilitat.
    Informació històrica sobre les propietats rellevants, els moviments, l'estat, les ubicacions i les persones usuàries vinculades als documents.