Sostenibilitat

Sostenibilitat

Disseny, fabricació, subministrament i gestió sostenibles per contribuir a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social d'EUN, dels clients que confien en els nostres productes i serveis, i del planeta. • Solucions amb una amortització ràpida per als clients.
 • Rapidesa i precisió per a la gestió dels usuaris.
 • Un projecte financerament sòlid amb una reinversió continuada del benefici en el negoci.
 • Seguretat de les persones usuàries.
 • Una política retributiva que garanteix l'equitat interna i la competitivitat externa.
 • Política d'igualtat.
 • Certificacions mediambientals d'empresa: ISO 14001:2015 i ISO 14006:2020.
 • Certificacions mediambientals de producte: ISO 14025:2010, ISO 14040:2006/A1:202 i ISO 14044:2006.
 • Inversió en maquinària ecoeficient.
 • Disminució anual de l'energia necessària per als processos productius.
 • Consum d'energies renovables.
 • Disminució anual del material d'embalatge.
 • + 2.500.000 m2 de construcció estalviats gràcies a l'optimització dels espais.
 • + 1.000.000 de kWh / any estalviats gràcies a una il·luminació ecoeficient dels mobles de guarda.